FAQ

placeholder3Skimming is een techniek die gebruikt wordt voor het verwijderen van een weinig of niet-oplosbare drijflaag op zoet of zout water. Men spreekt ook over skimming in geval van verwijdering van drijflagen op oppervlaktewater (bekkens, meer, kanaal, zee) en grondwater (freatisch grondwater). Er bestaan verschillende technieken, elk met zijn eigen toepassingsgebied en zijn eigen voor- en nadelen.
In het specifieke geval van grondwater-skimming dient men bij de keuze van de meest gepaste technologie rekening te houden met meerdere parameters. Deze parameters hebben onder meer betrekking op de dagelijkse of seizoensgebonden variatie van de freatische grondwaterstand, de viscositeit van de drijflaag, de aanwezigheid van vuil of bacteriën in de drijflaag, de dikte van de drijflaag, de diepte van het freatisch grondwater, de doordringbaarheid van de bodem, enz.

placeholder3Net als de andere skimming-technologieën kan de DYNASKIM®-oplossing alleen worden gebruikt in geval van verontreinigde stoffen van het type LNAPL (Light Non Aqueous Phase Liquid). Het gaat om producten die lichter zijn dan water en die, ongeacht hun viscositeit, weinig of niet in water oplosbaar zijn. Dit zijn in het algemeen koolwaterstoffen en bepaalde chemische derivaten
• Benzinesoorten (brandstoffen, oplosmiddelen)
• Kerosine, gasolie, diesel, (brandstoffen, verwarming)
• Oliën (vetten)
• Monocyclische aromatische koolwaterstoffen van het type CAV of BTEX
• Benzeen
• Tolueen
• Xyleen
Aarzel niet ons te raadplegen bij specifieke gevallen.

 

placeholder3Net zoals bij andere skimming-technologieën kan de DYNASKIM®-oplossing alleen worden gebruikt in het geval van doordringbare bodems waarvan de structuur het freatisch grondwater en de te recupereren drijflaag kan doen bewegen.

placeholder3In geval van verontreiniging, van historische of accidentele aard, waarbij een drijflaag aanwezig is op het bewegend freatisch grondwater. De DYNASKIM®-oplossing zorgt enkel voor de verwijdering van de drijflaag maar kan perfect worden gebruikt in combinatie met andere oplossingen die nodig zijn voor de volledige sanering van verontreinigde sites.

placeholder3ODSI kan ingrijpen met de DYNASKIM®-oplossing in geval van:
• Extreem viskeus product (type honing of vloeibare teer),
• Zeer vuile producten of bij aanwezigheid van bacteriën.
• Fijne tot zeer fijne drijflaag
• Grote dagelijkse/seizoensgebonden variatie van de freatische grondwaterstand (tot 2,5 m)
• Grote diepte (< 50m) • Gering volume afvalwater dat samen met het product moet worden opgepompt. [/accordion_item][accordion_item title="Vraag 6 - Kan ODSI ingrijpen op een site waar reeds een eerste poging tot skimming van de koolwaterstoffen werd uitgevoerd zonder bevredigende resultaten?" active="0"]placeholder3Ja, ODSI kan een interventie uitvoeren zolang er een bewegende drijflaag aanwezig is. De DYNASKIM®-oplossing laat interventies toe in extreme omstandigheden wanneer andere technieken niet aangepast bleken, zoals bij skimming van viskeuze of zeer viskeuze producten. Interventie is echter ook mogelijk in geval van constante dagelijkse of seizoensgebonden variaties van het freatisch grondwater, soms tot 2,5 m.

placeholder3Ja. ODSI garandeert de volledige verwijdering van de drijflaag aanwezig in de putten.

placeholder3
1. Een bezoek ter plaatse en een technische studie.
2. Een demonstratie van de DYNASKIM®-oplossing in het werkatelier.
3. Het bepalen van de configuratie van de installatie bij de klant.
4. Het opstellen van een prijsbestek en de voorwaarden.
5. Een testperiode in situ van 3 maanden om de oplossing te valideren.
6. Het opstellen van conclusies gevolgd door een eventuele aanpassing van de installatie in het kader van een langetermijnovereenkomst (bijvoorbeeld door toevoeging van extra productopslagvolume).

placeholder3Boorwerken vereisen een specifieke expertise. Wij zijn noch uitgerust noch bevoegd om deze werken uit te voeren. Boorwerken dienen dan ook door een gespecialiseerde firma te worden uitgevoerd. Wij kunnen wel doorverwijzen naar boorfirma’s en advies verstrekken aangaande de afmetingen en de technische eigenschappen van de putten om de skimming-activiteit maximaal te laten renderen. Op vraag van de klant kunnen wij ook de opvolging en de coördinatie van de boorwerken verzekeren.

placeholder3Ja. Het onderhoud en de herstellingen van de installatie worden uitgevoerd door ODSI of door een lokale partner aangesteld door ODSI. Onze installaties zijn echter uiterst betrouwbaar en vereisen slechts een onderhoudsbeurt om de 4 tot 6 weken.

placeholder3De installaties staan onder permanent toezicht via modem en worden om de 4 tot 6 weken gecontroleerd tijdens de onderhoudsbezoeken.

placeholder3Een standaardinstallatie gebruikt tijdens proefperiodes of testbeurten laat een opslag toe van 0,8 m³ opgepompt product. In geval van een langetermijnovereenkomst kan ODSI een opslagoplossing leveren tussen 2,5 m³ en 15 m³ in functie van de behoeften en wensen van de klant. Optioneel kan ODSI de afvoer van het gerecupereerd product voor haar rekening nemen. In dit geval doet ODSI beroep op een gespecialiseerde firma om de opgepompte koolwaterstoffen te transporteren en te behandelen.

placeholder3Wij zijn momenteel aanwezig in België, Frankrijk en Zuid-Afrika. Wij werken samen met onze partner Kantey & Templer op het Afrikaans continent. Om nieuwe exportopportuniteiten te creëren zijn wij op zoek naar partners in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Oostenrijk en Zwitserland. Maar we zijn bereid om ook andere marktgebieden te overwegen indien hier vraag naar is.

placeholder3Ja. Wij kunnen in dringende gevallen ingrijpen. Wij houden permanent een standaardinstallatie DS 100-5 en DS 500-12 beschikbaar om een snelle interventie te kunnen garanderen.

placeholder3Voor ODSI is elke klant uniek. Voor elke vraag wordt er op basis van een tariefrooster een correcte prijs berekend conform de eisen van het technisch bestek. Onze prijzen zijn “all-inclusive”. Zij omvatten een vaste huurprijs per maand voor de pompinstallatie, de opslagunit en de skimmers, en een forfaitaire kostprijs voor eenmalige of semi-repetitieve prestaties (bijv. mobilisatie, demobilisatie, speciale aggregatie, vervanging van actieve kool, enz.). Het voordeel van de DYNASKIM®-oplossing ligt in zijn degressieve kostprijs per put en in de totaalprijs die rekening houdt met bijkomende kosten zoals de kosten voor de behandeling van opgepompt afvalwater of het elektriciteitsverbruik, 2 belangrijke besparingen die door de DYNASKIM®-oplossing kunnen worden doorgevoerd.