Certificeringen

ODS INTERNATIONAL IS ZICH ZEER BEWUST VAN DE RISICO’S DIE MET ZIJN ACTIVITEITENSECTOR VERBONDEN ZIJN.

In het kader van zijn opdrachten hanteert het bedrijf een proactieve benadering gericht op continue kwaliteitsoptimalisatie, voorkoming van verontreiniging en risicobeheersing.

Deze benadering is gebaseerd op 3 pijlers:
• het behoud van de gezondheid en veiligheid van personen die aanwezig zijn in de interventiegebieden
• de veiligheid van de installaties
• het respect voor het milieu
ODSI integreert deze Gezondheids-, Veiligheids- en Milieueisen vanaf het ontwerp en de ontwikkeling tot de indienststelling van de installaties op de site.

Het streven naar de “nulongevallendoelstelling” heeft gezorgd voor het behalen van de noodzakelijke certificeringen om te kunnen werken op de Seveso-bouwplaatsen.

 

De firma ODSI is houder van:

Sinds 1 januari 2005 eist OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, de inspectie van alle bodemsaneringswerven om na te gaan of ze op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieueffecten tegemoet komen aan de normen van het Achilles preventiesysteem.
ODSI is er trots op dat ze in 2014, al bij hun eerste bouwplaats in Vlaanderen onder toezicht van OVAM, onmiddellijk hun eerste Achilles certificaat hebben behaald. Dit certificaat voor veiligheids-, gezondheids- en milieupreventie, is geldig voor een exploitatieperiode van 3 jaar.
Attestation Achilles Floutee SiteWebHet certificaat downloaden

certificat-atexDe ATEX-certificering van de DS-500 installaties is gegarandeerd voor elke klant.

De sanering van verontreinigde bodems gebeurt vaak in gebieden met ontploffingsgevaar. Alle activiteiten in deze risicogebieden, de zogenaamde “ATEX-zone” dienen in overeenstemming te worden gebracht met de Europese ATEX-richtlijnen.

 

In het kader van zijn DS-500 installaties beschikt ODSI over een generieke ATEX-certificering van het type II 2 G / EEx d IIB T4, conform de Europese richtlijn 94/9/CE van 23 maart 1994.

.

Het certificaat downloaden

De MASE-certificering beloont een managementmodel waarvan de doelstellingen zijn:

-enerzijds, de voortdurende verbetering van het bedrijf op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu,

-en anderzijds, een organisatie- en communicatiemodel dat de voorwaarden voor interventie en risicobeheersing ter plaatse verbetert.

Naast een gemeenschappelijke MASE-UIC-certificering, biedt het MASE-referentiesysteem alle informatie die nodig is om het veiligheidsbeheersysteem op te zetten of te verbeteren.

ODS International heeft een MASE-certificaat van 12/01/2021 tot 10/01/2022 verkregen.

Als gevolg van de overname van de Dynaskim®-activiteiten door Haemers Technologies is de MASE-certificering van ODS International stopgezet.

certificat-IBGE

In België eist het Instituut voor Milieubeheer “Leefmilieu Brussel” dat alle saneerders die actief zijn in het Brussels Gewest erkend en geregistreerd zijn als “Bodemsaneringsaannemer”.

 

ODS International is erkend en geregistreerd als “Bodemsaneringsaannemer” bij Leefmilieu Brussel sinds september 2013.

Het certificaat downloaden

I

De firma ODSI garandeert dat zijn installaties perfect voldoen aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en aan de geldende normen in België, evenals aan de lokale reglementering van elk land van bestemming.

Elke installatie wordt verschillende keren gecontroleerd, ofwel voor vertrek uit de werkplaats, ofwel na installatie op de bouwplaats, volgens de geldende reglementering van elk land van installatie.

De firma ODSI beschikt over een elektriciteitscertificaat dat geldig is voor elke operationele installatie.