ATEX

ImageImageImageImage

VERANTWOORDELIJK BEHEER VAN ONTPLOFFINGSGEVAAR

In sommige bedrijven zijn de risico’s inherent aan het gebruik van potentieel explosieve stoffen.

Deze stoffen kunnen eenvoudigweg aanwezig zijn in gassen of omringende stofdeeltjes. Het ontploffingsgevaar wordt groter wanneer apparatuur zoals motoren, pompen, kleppen of sensoren wordt gebruikt. Dergelijke energiebronnen volstaan om een ontploffing te veroorzaken en houden een latent veiligheidsrisico in voor de werknemers en hun omgeving.

 

Om dergelijke risico’s tot een minimum te beperken, werden een reeks reglementeringen opgelegd op nationaal, Europees en internationaal vlak. Tijdens saneringswerken in fabrieken of op sites waar het risico op ontploffingsgevaar reëel is, dient het gebruikte materiaal te voldoen aan de ATEX-reglementering.

 

Tijdens de specifieke skimming-activiteiten kunnen vluchtige koolwaterstoffen zoals benzine een reëel risico op ontploffing inhouden. Dit is zeker het geval wanneer de koolwaterstoffen zich in de buurt van een energiebron bevinden. De pomp- en opslaginstallaties dienen dus volledig conform de ATEX-reglementering te worden gebouwd en gecertificeerd.

 

DYNASKIM®-OPLOSSING ATEX

Op vraag van de klant kan de DYNASKIM®- oplossing worden ontworpen en uitgerust conform de ATEX-reglementering.

De DS 500 installaties van ODSI zijn algemeen ATEX-gecertificeerd van het type II 2 G / EEx d IIB T4, conform de Europese richtlijn 94/9/CE van 23 maart 1994.

De ATEX-certificering heeft betrekking op het elektrisch gedeelte van de DYNASKIM®-oplossing, met name:
• het gebruik van ATEX-gecertificeerde apparatuur voor niet-verplaatsbare potentiële warmtebronnen zoals de vacuümpomp, de detectoren van de grondwaterstanden en radiatoren in de pompinstallaties en opslagunits,
• het verplaatsen van de mobiele potentiële warmtebronnen naar een afzonderlijke kamer in een niet ATEX-gecertificeerde zone (compressor, elektrisch bord, pneumatische cassette, enz.).