Diensten

Diensten

 

Niettegenstaande het interventieproces specifiek is voor elke site, doorloopt het steeds 6 hoofdfases (klantenanalyse, verhuur, het boren van putten en de plaatsing van flexibele leidingen, levering en installatie, onderhoud, rapportering en wisselstukken).

 

De invoering van de DYNASKIM®-oplossing kan bijhorende werken vereisen zoals grondwerken, boren van putten, kleine infrastructuurwerken, grondwaterverlaging, enz. Op vraag van de klant kan de firma ODSI doorverwijzen naar vakbekwame aannemers, advies verstrekken en de bijhorende werken bij de installatie van de DYNASKIM®-oplossing coördineren.

 

ImageImageImageImage

Klantenanalyse

De firma ODS International onderzoekt samen met haar klanten, experten, milieuadviesbureaus en eventuele andere betrokken partijen, de oplossing die het best tegemoetkomt aan de beschrijvingen van het technisch bestek of het gestelde probleem.

Ze stelt oplossingen voor en kan advies verstrekken over de verschillende aspecten die verbonden zijn met of behoren tot het skimming-proces, zoals het boren van putten.

Naast de skimming-werkzaamheden kan ze ook de uitvoering van de voorbereidende werken van de skimming-fase toevertrouwen aan onderaannemers. Het betreft hier onder meer klein grondverzet, het boren van putten, eventuele infrastructuur- of verlagingswerken, of de coördinatie en het volledig beheer van de interventie.

Ze zal ook deelnemen aan de vergaderingen ter voorbereiding van de werken.

Verhuur

 

Klanten en partners kunnen de DYNASKIM®-oplossing ook huren.

Deze oplossing omvat:

 • een pompinstallatie DS 500 of DS 100
 • een aanbod skimmers SKIM 2 of 4, gekozen in functie van de skimming-behoeften van de klant (diameter van de put en variabiliteit van het freatisch grondwater)
 • een optionele opslagunit

De verhuur van de DYNASKIM®-oplossing omvat ook het onderhoud (bezoek ter plaatse om de 4 tot 6 weken).

Bijkomende kosten veroorzaakt door de mobilisatie, de demobilisatie, het transport, de verwijdering en vernietiging van het opgepompt product, de verbruiksgoederen, de verplichte controles (bijv. elektrische aansturing van de installatie), speciale aggregaties, enz. worden apart aangerekend.

Optioneel: waterbehandeling, luchtbehandeling, ATEX-goedgekeurde installatie, vorstbestandheid, noodknop aan de buitenkant van de installatie, enz.
Alle specifieke aanvragen van de klant worden in aanmerking genomen.

 

 

Het boren van en de plaatsing van flexibele leidingen

De firma ODSI is niet uitgerust voor het boren van putten, noch voor grondverzet, noch voor kleine infrastructuurwerken die nodig zijn voor de plaatsing van ondergrondse flexibele leidingen. De firma komt in het algemeen pas tussenbeide wanneer de putten en de flexibele leidingen reeds voorzien zijn.

Toch kan de firma:

 • de klant advies verstrekken over de kenmerken van de putten om een ideaal rendement van de installatie te bekomen
 • instaan voor de boorwerken en toezicht uitoefenen op de partner die de boringen voor zijn rekening neemt
 • toezicht houden op de boorwerken om ervoor te zorgen dat de werken aan het technisch bestek voldoen
 • instaan voor de grondwerken en kleine infrastructuurwerken die nodig zijn voor de plaatsing van de flexibele leidingen, in nauwe samenwerking met een aannemer.

U hebt een specifieke vraag? Contacteer ons.

Levering en installaties

De prestaties omvatten:

 • de mobilisatie, t.t.z. de voorbereiding van de werken, de levering van de DYNASKIM®-oplossing (transport), zijn installatie en zijn indienststelling
 • de vereiste aggregaties zoals de elektriciteitscontrole bij de indienststelling
 • de demobilisatie op het einde van de werken, het retour-transport van de installatie.

Onderhoud en Rapportering

De ODSI-oplossing vereist weinig onderhoud. De installatie wordt permanent op afstand gecontroleerd via modem.

Eens geplaatst in de putten, vereisen de skimmers SKIM 2 of 4 geen onderhoud.

Een regelmatig controlebezoek om de 4 tot 6 weken is echter noodzakelijk en omvat:

 • het preventief onderhoud van de mechanische uitrustingen
 • de opmetingen van de installatieparameters
 • de metingen in de putten (niveau en dikte van de drijflaag)
 • de herpositionering van de korte slag skimmers in geval van grote variatie van het grondwaterniveau
 • het opstellen van overzichtsrapporten van de maatregelen en acties die werden genomen tijdens het controlebezoek.

Optioneel kan ODSI een periodiek rapport opmaken met analyses, grafieken en tabellen.

In geval van storingen garandeert ODSI een interventie binnen de 2 werkdagen.

Wisselstukken

Om de downtijd als gevolg van een eventueel defect aan een installatie tot een minimum te beperken, houdt de firma ODSI een reserveopslag bij van de belangrijkste onderdelen van haar installaties.

De levering en de vervanging van de defecte stukken blijft steeds ten laste van ODSI.