DYNASKIM ®

ImageImageImageImageImageImageImageImageImage

DYNASKIM® Dienstenaanbod

Een van A tot Z-Oplossing: van de terugwinning van het product tot behandeling van afvalwater en damp

 
• Dynamische skimming door vacuümafzuiging.
• Gegarandeerde verwijdering van de drijflaag.
• Geïntegreerde afvalwaterzuivering.
• Lagere exploitatie- en onderhoudskost.
• Weinig meerkosten voor bijkomende putten.
• Zeer laag energieverbruik.

DYNASKIM® is expert in grondwatersanering.

«De eerste doelstelling van een saneringsoperatie is het verwijderen van de verontreinigingsbron.» Dit is minder evident dan het op het eerste gezicht lijkt, met als gevolg dat het freatisch grondwater continu wordt verontreinigd, soms zelfs jaren en eeuwen lang.
De DYNASKIM®-oplossing zorgt voor een dynamische vacuümafzuiging van de drijflaag van koolwaterstoffen. Deze afzuiging creëert een onevenwicht tussen het niveau van de drijflaag in de oppompputten en het grondniveau rondom de putten. Dit onevenwicht bevordert de gedwongen aanvoer van een verontreinigende drijflaag in de put waarna de laag onmiddellijk wordt opgepompt en verwijderd.
Toch is er voorwaarde aan verbonden: de bodem dient voldoende doordringbaar te zijn om het doorsijpelen van het product en het grondwater naar de putten mogelijk te maken.
Dankzij deze dynamische technologie kan DYNASKIM® het rendement van de grondwatersanering maximaliseren en de verontreinigende stoffen recupereren zodra de aard van de bodem dit toelaat. Op deze manier garandeert DYNASKIM® de volledige verwijdering van de fijnste drijflagen en de viskeuze lagen (vergelijkbaar met vloeibare honing). Een prestatie die niet te evenaren is door de klassieke methodes.

 

De DYNASKIM®-technologie behoort dan ook tot de meest doeltreffende technieken uit de bodemsaneringssector.
Deze technologie integreert zich perfect in een globale sanering van een verontreinigde site, of als aanvulling op andere bijkomende technieken (gronduitgravingen, bio-sanering, sanering door oxidatie, enz.).

Een beetje uitleg over bodemverontreiniging

“De sanering van een site vereist meestal een toepassing van verschillende technieken zodat de bodem en het grondwater kunnen worden gezuiverd.”- Philippe Lesuisse.

Bodemverontreiniging omvat vele soorten risico’s: denk maar aan verontreiniging door zware metalen, verontreiniging door organische stoffen, pesticiden, chemische producten of koolwaterstoffen.

Grondwatervervuiling valt meestal onder bodemverontreiniging… aangezien deze meestal het directe gevolg is van een voorafgaandelijke bodemvervuiling.

 

Aan elke verontreiniging ligt een vervuilingsbron aan de basis.
De oorsprong kan:
• toevallig zijn, zoals bij een ontploffing, een klep- of leidingbreuk of een circulatieongeval
• van historische aard of ongekende origine zijn, of het gevolg zijn van een voormalige beëindigde industriële activiteit.

 

 

 

ONTDEK HIER ONZE TECHNOLOGIE EN ONZE DIENSTEN:

DE VERONTREINIGENDE STOFFEN “LNAPL”

Enkele ppm’s (delen per miljoen) van verontreinigende stoffen volstaan al om het water ongeschikt voor consumptie te maken.

De “DYNASKIM®”-oplossing wordt toegepast op verontreinigende stoffen van het type LNAPL (Light Non Aqueous Phase Liquids) waarvan geweten is dat ze weinig of niet oplosbaar zijn in water.
Hiertoe behoren onder meer:

  • De koolwaterstoffen in het algemeen, zoals benzine (brandstoffen, oplosmiddelen), kerosine, gasolie, dieselolie (brandstoffen of verwarming), stookolie en oliën (vetten)
  • De monocylische aromatische koolwaterstoffen van het type CAV of BTEX
  • Bepaalde chemische derivaten en benzeen, tolueen, xyleen, enz.