Milieuadviesbureaus

ImageImageImageImage

Milieuadviesbureaus 

De DYNASKIM®-oplossing komt in het bijzonder tegemoet aan de behoeften van saneringsprofessionals.

 

Tot de verschillende spelers in de sector behoren onder meer:

 

 • milieuadviesbureaus
 • milieuconsultants
 • deskundigen in milieueffectenrapportering en verontreinigingsanalyses
 • wetenschappers die op zoek zijn naar de best mogelijke oplossing voor een welbepaalde verontreinigingsvorm.

DYNASKIM® BEANTWOORDT AAN UW BEHOEFTEN

Verontreinigingssoorten Verontreiniging van het freatisch grondwater door de vorming van een drijflaag van verontreinigende stoffen. De verontreiniging kan toevallig zijn gebeurd door een klepbreuk, een ontploffing, een menselijke fout, enz. of kan van historische aard zijn en lang of minder lang geleden ontstaan zijn.
Verontreinigende stofsoort Alle verontreinigende stoffen van het type LNAPL (Light Non Aqueous Phase Liquid) die lichter zijn dan water en weinig of niet in water oplosbaar zijn, zoals:

 • koolwaterstoffen in het algemeen, met name benzine (brandstoffen, oplosmiddelen), kerosine, gasolie, diesel (brandstoffen of verwarming), stookolie en oliën (vetten)
 • monocyclische aromatische koolwaterstoffen van het type CAV of BTEX
 • bepaalde chemische derivaten en benzeen, tolueen, xyleen, enz.
DYNASKIM® Oplossing Een unieke oplossing voor het verwijderen van de drijflaag door dynamische vacuümafzuiging.

Een all-in en bedrijfsklare oplossing, al dan niet geïntegreerd in andere saneringstechnieken die andere verontreinigingsaspecten behandelen, zoals grondvervuiling.

Een oplossing die voldoet aan de geldende reglementeringen en indien nodig optioneel ATEX-gecertificeerd wordt geleverd.

Een oplossing die wordt geplaatst door een bedrijf dat vertrouwd is met werken in een SEVESO-zone en dat zich bewust is van de risico’s die de interventie inhoudt.

Onze exclusieve voordelen
 • Skimmers die in staat zijn de dagelijkse en seizoensgebonden variaties van het freatisch grondwaterniveau op te volgen.
 • Skimmers die in staat zijn om de drijflagen bestaande uit veelvuldige stoffen met grote viscositeit van het type vloeibare honing of teer te verwijderen.
 • Gering watervolume, samen opgepompt met het product.
 • Laag energieverbruik van de installatie.
 • Mogelijkheid om aan te sluiten op 40 putten met onafhankelijk oppompactiviteiten per put.
 • Afstandscontrole van de installatie via modem.
 • Zeer grote betrouwbaarheid van de installatie.
Uw voordelen De garantie van een oplossing:

 • die uniek en doeltreffend is en de verwijdering van de drijflaag in de putten garandeert
 • met een lage kostprijs voor afvalwaterbehandeling gezien het kleine volume opgepompt afvalwater
 • met een lage energiefactuur gezien het gering verbruik van de installatie
 • met lage onderhoudskosten. Controlebezoek om de 4 tot 6 weken
 • met slechts een heel klein risico op secundaire verontreiniging door het vacuümprincipe en de aanwezigheid van opvangbekkens in de pompinstallaties en opslagunits.

Met klantentevredenheidsgarantie.
Met een gemakkelijke integratie van de DYNASKIM®-oplossing in de globale saneringswerken van een site waar andere technieken noodzakelijkerwijze worden toegepast.