De DYNASKIM®-oplossing

ImageImageImageImageImageImageImageImageImage

De DYNASKIM®-oplossing

Ontdek het meest doeltreffende systeem op de markt voor de verwijdering van de drijflaag.
De DYNASKIM®-oplossing wordt ontwikkeld door het Belgische ingenieursbureau ODS International.
Deze oplossing bestaat kenmerkend uit:

  • 1 vacuümoppompinstallatie DS 500 of DS 100
  • 1 of sommige skimmers van het type SKIM 2 of 4, ondergedompeld in de putten en met een flexibele leiding verbonden met de pompinstallatie.
  • 1 opslagunit van het type ST 2500 of met hogere capaciteit

 

Optioneel, zuivering van het opgepompt afvalwater, zuivering van de damp die tijdens het oppompen/de opslag vrijkomt, ATEX-conformiteitsverklaring van de installatie.

.

De DYNASKIM®-oplossing | ALGEMENE WERKING

 

Het skimmingproces gebeurt in de vorm van een oppompcyclus. Tijdens elke cyclus wordt de drijflaag achtereenvolgens en onafhankelijk in elke put opgepompt onder toezicht van een programmeerbare automaat. De oppompfrequentie tussen twee cycli hangt af van 2 factoren:

1) de tijd die nodig is om de put met het verontreinigend water te vullen,

2) de afzuigtijd per put, die bepaald wordt door de hoeveelheid drijvende stoffen die in de put aanwezig zijn.

Het oppompen in de putten gebeurt door middel van de SKIM 2 of 4 vlotter, die met een flexibele aansluiting op de pompinstallatie is aangesloten.
Het opgepompt mengsel wordt automatisch afgevoerd naar een bezinkbekken. Het product werd opgeslagen in afwachting van de ophaling door een gespecialiseerde firma. De in kleine hoeveelheden aanwezige afvalstoffen worden afgevoerd naar een coalescentieafscheider.
Indien de klant dit wenst, kunnen de afvalstoffen worden behandeld door een kleine koolstofunit alvorens te worden geloosd. Op dezelfde manier kunnen ook de bij het oppompen en de opslag vrijgekomen dampen nog voor de lozing worden gezuiverd door een behandelingsunit met actieve kool. De installatie staat onder permanent toezicht via een modem.

UW VOORDELEN

  • Verwijdering van alle drijvende grondwaterstoffen.
  • Volledig oppompen van de drijflaag gegarandeerd, zelfs in geval van grondwatervariatie.
  • Minimaal opgepompt watervolume met verontreinigende stoffen, waardoor slechts een hele kleine afvalwaterzuiveringsinstallatie nodig is.
  • Laag energieverbruik.
  • Volledige beveiliging tegen ongevallen dankzij de aanwezigheid van een geïntegreerde opvangbak en in onderdruk gebrachte flexibele leidingen.
  • Veel lagere onderhoudskosten. Bezoek op de site om de 4 tot 6 weken.
  • Extreem laag onderbrekingspercentage.