Opslag (KWS)

ImageImageImageImageImage

OPSLAG VAN KOOLWATERSTOFFEN

De DYNASKIM®-oplossing komt in het bijzonder tegemoet aan de behoeften van professionals actief in de opslag van koolwaterstoffen (KWS).

 

Tot de verschillende soorten opslagplaatsen behoren onder meer:

 • de KWS-opslagplaatsen voor distributie aan benzinestations, particulieren, schippers, spoorwegen, enz.
 • de strategische KWS-opslagplaatsen van de overheid of distributiemaatschappijen in de sector
 • de SEVESO-geklasseerde KWS-opslagplaatsen
 • verouderde of nieuwe opslagplaatsen
 • opslagplaatsen met stopgezette activiteit

DYNASKIM® BEANTWOORDT AAN UW BEHOEFTEN

DYNASKIM® Oplossing Een unieke oplossing voor het verwijderen van de drijflaag door dynamische vacuümafzuiging.

Een all-in en bedrijfsklare oplossing, al dan niet geïntegreerd in andere saneringstechnieken die andere verontreinigingsaspecten behandelen, zoals grondvervuiling.

Een oplossing die voldoet aan de geldende reglementeringen en indien nodig optioneel ATEX-gecertificeerd wordt geleverd.

Een oplossing die wordt geplaatst door een bedrijf dat vertrouwd is met werken in een SEVESO-zone en dat zich bewust is van de risico’s die de interventie inhoudt.

Verontreinigingssoorten Verontreiniging van het freatisch grondwater door de vorming van een drijflaag van verontreinigende stoffen. De verontreiniging kan toevallig zijn gebeurd door een klepbreuk, een ontploffing, een menselijke fout, enz. of kan van historische aard zijn en lang of minder lang geleden ontstaan zijn.
Verontreinigende stofsoort Voornamelijk verontreinigende stoffen van het type LNAPL (Light Non Aqueous Phase Liquid), die lichter zijn dan water en weinig of niet in water oplosbaar zijn zoals benzine (brandstoffen, oplosmiddelen), kerosine, gasolie, diesel (brandstoffen of verwarming), stookolie, oliën (vetten).
Onze exclusieve voordelen
 • Skimmers die in staat zijn de dagelijkse en seizoensgebonden variaties van het freatisch grondwaterniveau op te volgen.
 • Skimmers die in staat zijn om de drijflagen bestaande uit veelvuldige stoffen met grote viscositeit van het type vloeibare honing of teer te verwijderen.
 • Gering watervolume, samen opgepompt met het product.
 • Laag energieverbruik van de installatie.
 • Mogelijkheid om aan te sluiten op 40 putten met onafhankelijk oppompactiviteiten per put.
 • Afstandscontrole van de installatie via modem.
 • Zeer grote betrouwbaarheid van de installatie.
Uw voordelen
 • Geen enkele klanteninterventie nodig; ODSI of haar partners zijn volledig verantwoordelijk voor de installatie.
 • Gegarandeerde verwijdering van de aanwezige drijflaag.
 • Lage kost voor afvalwaterbehandeling door het kleine volume opgepompt afvalwater.
 • Lage energiefactuur door het gering verbruik van de installatie.
 • Lage onderhoudskosten. Controlebezoek om de 4 tot 6 weken.
 • Zeer klein risico op secundaire verontreiniging door het vacuümprincipe en de aanwezigheid van opvangbekkens in de pompinstallaties en opslagunits.
 • Klantenentevredenheidsgarantie.
 • Gemakkelijke integratie van de DYNASKIM®-oplossing in de globale saneringswerken op een site waar andere technieken worden toegepast.