Referenties

Referenties

De firma ODSI kan zich beroepen op een kwaliteitsverbintenis, hoogstaande engineering, een onafhankelijke O&O-afdeling en de integrale afhandeling van de werken, ook in industriële omgevingen met risicovolle activiteiten zoals de petrochemische sector.

 

 

Talrijke klanten stellen hun vertrouwen in ODSI en de DYNASKIM®-oplossing

ImageImageImageImageImageImageImageImage

Enkele klantreferenties

REFERENTIE STUDIEBUREAUS

ENKELE PROJECTREFERENTIES

eau

VERONTREINIGING DOOR DIESELOLIE, 20 PUTTEN VOOR GRONDWATERVERLAGING WAARVAN 10 GEBRUIKT VOOR SKIMMING, DIEPTE 2,5 M, POMPINSTALLATIE DS 500-12, SKIMMERS SKIM 2-25.

HET PROJECT IN VIDEO

Oorsprong van het incident
 • Historische verontreiniging. Lek in een opslagreservoir met dieselolie, beveiligd met een betonnen opvangbekken waarin de opslagreservoirs geïntegreerd zijn.
Verontreinigende stof
 • Dieselolie.
Beschrijving van de verontreiniging
 • Aanwezigheid van een op bepaalde plaatsen meer dan tien centimeter dikke drijflaag van dieselolie ter grootte van een voetbalveld, gelokaliseerd onder en buiten het opvangbekken, aan de afstromingskant van het freatisch grondwater.
Geografie en aard van het terrein
 • Langs een toegangskanaal naar zee, met kleine variaties van het kanaalniveau.
 • Zand.
Variabiliteit van de grondwaterstand
 • Gemiddelde diepte van het freatische grondwater van 2,3 m ten opzichte van het grondpeil.
 • Seizoensgebonden variabiliteit van het freatisch grondwater tussen 50 en 70 cm per jaar in functie van de beschouwde putten.
De gekozen oplossing
 • 20 putten met elk een diameter van 600 mm en een diepte van 4,5 m, gebruikt voor grondwaterverlaging en aangevuld met een filterbed bestaande uit grind 4/8 mm, in het midden uitgerust met een filterbuis van 110 mm. 10 putten worden gelijktijdig met de grondwaterverlaging gebruikt voor skimming van de koolwaterstoffen.
 • Een 60 mm brede, 4,5 m diepe en 90 m lange doorlopende geul, gelegen tussen het opslagreservoir dat beveiligd wordt met een geïntegreerd opvangbekken en de aangrenzende percelen. Deze geul moet een dijk vormen waarachter de recuperatie van het product met grondwaterverlaging kan plaatsvinden. Gemiddelde grondwaterverlaging van ± 25 cm.
 • In eerste instantie worden een pompinstallatie DS 500-12 en 12 skimmers SKIM 2-25 voorzien, met een productopslagcapaciteit van 0,8 m³. In tweede instantie wordt de pompinstallatie DS 500-12 aangevuld met een opslagcontainer met 2,5 m³ product om de kosten voor het volledig oppompen van het product te minimaliseren.
Resultaten Over een periode van bijna 2 jaar:

 • 10 m³ gerecupereerd zuiver product
 • Gemiddeld 16,6 l opgepompt zuiver product per dag
 • Er werd vastgesteld dat er dubbel zoveel product wordt opgepompt wanneer de grondwaterverlaging in werking is.

eau

VERONTREINIGING DOOR DIESELOLIE, 6 PUTTEN, DIEPTE 4,0 M, POMPINSTALLATIE DS 500-12 EN SKIMMERS SKIM 4-25 & SKIMMER 600

HET PROJECT IN VIDEO

Oorsprong van het incident
 • Scheur in de vulleiding van de opslagreservoirs.
Verontreinigende stof
 • Dieselolie.
Beschrijving van de verontreiniging
 • Aanwezigheid van een paar centimeters dikke drijflaag van dieselolie over een oppervlak van enkele aren, en migratie van de drijflaag naar het nabijgelegen kanaal.
Geografie en aard van het terrein
 • Langs een kanaal.
 • Aanaardingen, zand, slib, klei en stenen.
Variabiliteit van de grondwaterstand
 • Gemiddelde diepte van het freatisch grondwater van 4,0 m onder het grondpeil.
 • Variabiliteit van het freatisch grondwater van ± 1m.
De gekozen oplossing
 • Dringende interventie kort na vaststelling van het incident.
 • Levering en plaatsing van de pompinstallatie DS 500-12 voorzien van een IBC buitenopslagreservoir van 1 m³.
 • Aanleg van een drijvend oliescherm over het kanaal met afzuiging van de drijflaag door een SKIMMER 600.
 • Uitgraving van 6 openluchtputten van 4,5 m diep waarvan 4 vervolgens van filterbuizen worden voorzien. De putten worden uitgerust met 2 skimmers SKIM 4-25 die van put naar put worden verplaatst in functie van de behoeften. De putten worden uitgerust met skimmers van het type SKIMMER 600.
 • Recuperatie van de KWS in de uitgegraven geulen, zonder grondwaterverlaging in de eerste fase. Vervolgens vindt er een grondwaterverlaging plaats om de migratie naar het kanaal te stoppen.
Resultaten
 • Over een periode van 8 maanden werd er 6 m³ zuiver product gerecupereerd.
 • 90% van het totaal volume werd tijdens de eerste 4 maanden gerecupereerd./li>

eau

VERONTREINIGING DOOR CHEMISCHE PRODUCTEN, 8 PUTTEN, DIEPTE 22,00 M, POMPINSTALLATIE DS 500-12D, SKIMMERS SKIM 2-25 1 SKIM 4-25

HET PROJECT IN VIDEO

Oorsprong van het incident
 • Historische verontreiniging: lek aan de opslagtanks van een chemische fabriek.
Verontreinigende stof
 • Chemische producten zoals koolwaterstoffen, BTEX, fenolen, chloorbenzenen en VOS (Vluchtige Organische Stoffen).
 • Het product heeft een hoge viscositeit (type honing of halfvloeibare teer) en kristalliseert bij koude temperaturen.
Beschrijving van de verontreiniging
 • Aanwezigheid van een bij aanvang tot 7 m dikke drijflaag van chemische producten en koolwaterstoffen, verspreid over een oppervlak van enkele aren.
Geografie en aard van het terrein
 • Landbouwgebied.
 • Kalksteen (krijt).
Variabiliteit van de grondwaterstand
 • Gemiddelde diepte van het freatisch grondwater van 22 m onder het grondpeil.
 • Seizoensgebonden variabiliteit van het freatisch grondwater tussen 2,5 en 3,0 m per jaar.
De gekozen oplossing
 • Interventie van ODSI na problemen door het gebruik van andere skimming-methodes.
 • ODSI heeft een pompinstallatie DS 500-12D geplaatst, speciaal uitgerust voor skimming bij een diepte van meer dan 8,5 m (praktische grenswaarde bij het vacuümpompen). Deze installatie werd aangesloten op skimmers SKIM 2-25 en SKIM 4-25. Een bezink- en opslagunit werden later bijgevoegd om de kosten voor onderhoud en behandeling van de opgepompte producten te beperken.
Resultaten
 • De dynamische vacuümafzuigtechniek laat toe om de viskeuze drijflagen ter hoogte van de stromingsgrens te skimmen en de drijflaag van minder dan 10 cm op alle putten te verdunnen.
 • Over een periode van ongeveer drie jaar werd er 11 m³ zuiver product gerecupereerd; dit betekent een gemiddelde van 9,5 l opgepompt zuiver product per dag.

eau

VERONTREINIGING DOOR KOOLWATERSTOFFEN, 8 PUTTEN, DIEPTE 12,00 M, POMPINSTALLATIE DS 500-6D ATEX & SKIMMERS SKIM 4-250

HET PROJECT IN VIDEO

Oorsprong van het incident
 • Historische verontreiniging in een petrochemische fabriek.
Verontreinigende stof
 • Voornamelijk koolwaterstoffen, BTEX, aromatische verbindingen en alifatische verbindingen.
Beschrijving van de verontreiniging
 • Aanwezigheid van een drijflaag van enkele tot tientallen centimeters, verspreid over een tamelijk groot oppervlak.
Geografie en aard van het terrein
 • Industriële zone in de nabijheid van een rivier met grote niveauvariatie.
Variabiliteit van de grondwaterstand
 • Gemiddelde diepte van het freatisch grondwater van 12 m onder het grondpeil.
 • Variabiliteit van de snelle stroming van het freatisch grondwater die wordt geïnduceerd door de variatie van de nabijgelegen rivier.
De gekozen oplossing
 • Gezien de omvang van de verontreiniging, worden twee pompinstallaties DS 500-6D ATEX geplaatst, uitgerust voor het uitvoeren van pompactiviteiten bij een diepte van meer dan 8,5 m; elke installatie wordt aangesloten op een opslagunit van ST 5000 van 5000 l.
 • Gebruik van 8 skimmers SKIM 4-250 die speciaal worden ontworpen om de variatie van de grondwaterstand op 2,5 m op te volgen.
 • De werking van de installatie wordt bepaald door de grondwaterstand. De dikte van de drijflaag is dan ook sterk afhankelijk van de positie van de freatische grondwaterstand.
Resultaten
 • Over een periode van ongeveer 4 jaar werd er meer dan 93.000 l zuiver product gerecupereerd.

eau

VERONTREINIGING MET BENZINE, 36 PUTTEN, DIEPTE 3,0 M, POMPINSTALLATIE DS 500-36 ATEX & SKIMMERS SKIM 2-25

Oorsprong van het incident
 • Ongeval met meer dan 400 m³ benzine in een petroleumopslagruimte.
Verontreinigende stof
 • Benzine.
Beschrijving van de verontreiniging
 • Verontreinigde uitlaatgasstroom over 4.000 m² met een drijflaag van ongeveer maximaal 700 mm op een diepte tussen 2 en 3 m.
Geografie en aard van het terrein
 • Industrieterrein aan zee.
 • Zanderig terrein.
De gekozen oplossing
 • Interventie van ODSI na vastgestelde problemen met andere skimming-methodes die te grote hoeveelheden verontreinigd water produceren.
 • Een ATEX-kamer DS 100-10 werd dringend geïnstalleerd op 10 putten uitgerust met skimmers SKIM 2-25.
 • In tweede instantie werd de ATEX-installatie DS 500-36 speciaal ontwikkeld en geplaatst om uit 36 putten tegelijk product op te pompen.
Resultaten
 • Meer dan 350 m³ gerecupereerd.

eau

VERONTREINIGING DOOR KOOLWATERSTOFFEN, VARIABELE DIEPTE, POMPINSTALLATIE DS 500-6/12 (ATEX) OF DS 100-5 (ATEX), SKIMMERS SKIM 2-25 OF SKIM 4-25

 

Oorsprong van het incident
 • Historische of accidentele verontreiniging, voornamelijk veroorzaakt door lekken in stookolietanks voor verwarming of door benzine-/diesellekken in benzinestations.
Verontreinigende stof
 • Stookolie voor verwarming.
 • Brandstof: diesel/benzine.
Beschrijving van de verontreiniging
 • Verlies van enkele tot tientallen m³ in de nabijheid van of onder de opslagtanks.
De gekozen oplossing
 • Plaatsing van kleine pompinstallaties DS 500-6/125 of DS 100-5 aangesloten op skimmers SKIM 2-25 of SKIM 4-25.