Andere industrieën

ImageImageImageImageImageImageImageImage

Andere industrieën

De DYNASKIM®-oplossing komt eveneens tegemoet aan de behoeften van talrijke industriële verbruikers van koolwaterstoffen (KWS).

 

Tot de verschillende spelers in de sector behoren onder meer: 

 • spoorwegmaatschappijen (opslagplaatsen van brandstoffen bestaande uit KWS)
 • elektriciteitscentrales met fossiele brandstoffen bestaande uit KWS
 • kerncentrales (opslagplaatsen van brandstoffen bestaande uit KWS)
 • elektriciteitsmaatschappijen (oliën aanwezig in transformatoren en andere apparatuur)
 • metaalindustrie (opslagplaatsen van brandstoffen bestaande uit KWS)
 • luchthavens (opslagplaatsen van brandstoffen bestaande uit KWS)
 • ziekenhuizen (opslagplaatsen van brandstoffen bestaande uit KWS)
 • autoassemblagefabrieken
 • sites met stopgezette activiteit
 • verouderde of nieuwe bedrijven
 • enz.

DYNASKIM® BEANTWOORDT AAN UW BEHOEFTEN

Verontreinigingssoorten Verontreiniging van het freatisch grondwater door de vorming van een drijflaag van verontreinigende stoffen. De verontreiniging kan toevallig zijn gebeurd door een klepbreuk, een ontploffing, een menselijke fout, enz. of kan van historische aard zijn en lang of minder lang geleden ontstaan zijn.
Verontreinigende stofsoort Alle verontreinigende stoffen van het type LNAPL (Light Non Aqueous Phase Liquid) die lichter zijn dan water en weinig of niet in water oplosbaar zijn, zoals:

 • koolwaterstoffen in het algemeen, met name benzine (brandstoffen, oplosmiddelen), kerosine, gasolie, diesel (brandstoffen of verwarming), stookolie en oliën (vetten)
 • monocyclische aromatische koolwaterstoffen van het type CAV of BTEX
 • bepaalde chemische derivaten en benzeen, tolueen, xyleen, enz.
DYNASKIM® Oplossing Een unieke oplossing voor het verwijderen van de drijflaag door dynamische vacuümafzuiging.

Een all-in en bedrijfsklare oplossing, al dan niet geïntegreerd in andere saneringstechnieken die andere verontreinigingsaspecten behandelen, zoals grondvervuiling.

Een oplossing die voldoet aan de geldende reglementeringen en indien nodig optioneel ATEX-gecertificeerd wordt geleverd.

Een oplossing die wordt geplaatst door een bedrijf dat vertrouwd is met werken in een SEVESO-zone en dat zich bewust is van de risico’s die de interventie inhoudt.

Onze exclusieve voordelen
 • Skimmers die in staat zijn de dagelijkse en seizoensgebonden variaties van het freatisch grondwaterniveau op te volgen.
 • Skimmers die in staat zijn om de drijflagen bestaande uit veelvuldige stoffen met grote viscositeit van het type vloeibare honing of teer te verwijderen.
 • Gering watervolume, samen opgepompt met het product.
 • Laag energieverbruik van de installatie.
 • Mogelijkheid om aan te sluiten op 40 putten met onafhankelijk oppompactiviteiten per put.
 • Afstandscontrole van de installatie via modem.
 • Zeer grote betrouwbaarheid van de installatie.
Uw voordelen
 • Geen enkele klanteninterventie nodig; ODSI of haar partners zijn volledig verantwoordelijk voor de installatie.
 • Gegarandeerde verwijdering van de aanwezige drijflaag.
 • Lage kost voor afvalwaterbehandeling door het kleine volume opgepompt afvalwater.
 • Lage energiefactuur door het gering verbruik van de installatie.
 • Lage onderhoudskosten. Controlebezoek om de 4 tot 6 weken.
 • Zeer klein risico op secundaire verontreiniging door het vacuümprincipe en de aanwezigheid van opvangbekkens in de pompinstallaties en opslagunits.
 • Klantenentevredenheidsgarantie.
 • Gemakkelijke integratie van de DYNASKIM®-oplossing in de globale saneringswerken op een site waar andere technieken worden toegepast.