Historiek

Philippe Lesuisse, créateur d'ODSI

 

 

 

 

1987

Ontstaan van een nieuw Belgisch bedrijf gespecialiseerd in de sanering van met koolwaterstoffen verontreinigde bodems: Intervention Dépollution sa.

10 jaar en meer dan 2000 bouwplaatsen later, maakt de oprichter, de Belgische ingenieur Philippe Lesuisse, een eerste balans op van de activiteit en het toenmalig beschikbare technologische aanbod. Zijn vaststelling is dubbel:

“De beschikbare technologieën volstaan om de oppervlaktewaters, gronden en opgeloste stoffen te saneren…maar zijn onvoldoende doeltreffend om de koolwaterstoffen van de grondwaterdrijflaag te recupereren”- Philippe Lesuisse.


1998

Philippe Lessuisse vangt aan met een belangrijke Onderzoeks- en Ontwikkelingsfase in zijn werkplaatsen te Assesse in België. De eerste proeven zijn overtuigend. Ze werden al snel aangevuld met een reeks nieuwe testen op het terrein. De behaalde resultaten werden vervolgens vergeleken met de resultaten van de toenmalige op de markt beschikbare alternatieve skimming-technologieën: Scavenger met hydrofoobmembraan, oleofiele stroken, afzuiger, meerfasige pomp.


2000

Oprichting van de firma ODS International SA, gespecialiseerd in de sanering van grondwater verontreinigd met een drijflaag van koolwaterstoffen. Het wordt een belangrijk jaar voor de ontwikkeling van de eerste DYNASKIM®-prototypes op de werkplaats. De resultaten laten niet lang op zich wachten: de dynamische skimming-technologie, ontworpen door Philippe Lesuisse, blijkt DE oplossing te zijn.  Het DYNASKIM®-procedé is 3 jaar later een feit en wordt beschermd door twee octrooien.


2002/2003 

Indiening van twee nieuwe octrooien bij het Europees Octrooibureau.


2004 

Oprichting van een democentrum te Assesse.


2005/2007 

Toekenning van 2 octrooien voor de DYNASKIM®-technologie.


2006 

Behalen van de Belgische Milieuprijs.


2011

Behalen van de eerste MASE-erkenning en toekenning van werkvergunningen voor de uitvoering van werken op de chemische Seveso-sites.


2012 

Aanleg van een proefput te Assesse. Hiermee kon een nieuw type lange slag skimmer SKIM 4-250 worden ontwikkeld en gecommercialiseerd, die speciaal werd aangepast aan hoge grondwatervariaties.

Komst van een nieuw directielid verantwoordelijk voor de internationale ontwikkeling. Patrick François, burgerlijk ingenieur, wordt in de aandeelhouderstructuur opgenomen. De oprichter, Philippe Lesuisse, blijft binnen het bedrijf actief als consultant.


2013

Ontwikkeling van de Afstandscontrole van de installaties via Modem. Eerste installatie in Zuid-Afrika (DS100), die 6 maanden later werd opgevolgd door een tweede installatie van 40 putten uitgerust met 1 enkele DS500 unit. In 2013 werd ook de eerste internationale samenwerking getekend (K&T South Africa) en werd Thierry Bastogne, industrieel ingenieur, in de aandeelhoudersstructuur opgenomen.


2014 

Implementatie van nieuwe normen voor de controle en het onderhoud van installaties, 24/7. Onder de stuwende kracht van Patrick François en Thierry Bastogne werden de bedrijfsvoering en Supply Chain volledig geherformuleerd: volledige traceerbaarheid van componenten en processen, invoering van preventief onderhoud, validatie van de operationele procedures en checklists.


2015 

Invoering van de VGM-procedures (Veiligheid, Gezondheid en Milieu), als aanvulling op de aanpak die de trots van het bedrijf uitmaakt en zijn reputatie bevestigt: nul ongevallen sinds de oprichting.
Eerste Achilles-certificering uitgereikt door OVAM (België) aan de firma ODSI in het kader van saneringswerken. Behalen van een nieuwe MASE-erkenning voor een periode van 3 jaar.
Engagement voor een O&O-campagne bedoeld om de prestaties verder te verbeteren en het standaardaanbod skimmers uit te breiden.
Ontwikkeling van de samenwerkingsdynamiek gericht op het buitenland, met partnerships in Frankrijk, Duitsland en Nederland.