Methodologie

Methodologie

Sinds 2013 verbindt de firma ODS International zich ertoe om haar administratief, commercieel en technisch beheer op een proactieve en gestructureerde manier aan te pakken.

Deze werkwijze is noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van de MASE-aggregatie, wat een noodzakelijke voorafgaandelijke voorwaarde is om toegang te krijgen tot Seveso-geklasseerde sites.

Maar dit engagement was bovenal de uiting van een reëel voornemen van het management om het administratief beheer te optimaliseren en een stevige, sterke en aantrekkelijke basis op te zetten zodat de uitbouw van succesvolle partnerships op de exportmarkten mogelijk wordt.

Ook al lijken de onderstaande procedures eerder omslachtig en zelfs overbodig, toch bieden zij talrijke voordelen in alle procesfases, gaande van de algemene voorbereiding van de werken en de controlebezoeken tot de optimalisatie van de prestaties tijdens de werken of de opvolging van de onderhoudsbeurten.

Enkele voorbeelden van procedures:

  • standaardfiche voor de voorbereiding van het controlebezoek op de werf
  • actielijsten van te nemen maatregelen tijdens de werfbezoeken
  • checklist te valideren tijdens de werfbezoeken
  • nummering, markering en traceerbaarheid van alle onderdelen van de pompinstallaties en opslagunits.

OPVOLGING VAN DE VEILIGHEIDSUITRUSTINGEN EN VAN DE ONDERDELEN VAN DE DYNASKIM®-OPLOSSING

De firma ODSI heeft een lijst opgesteld van alle veiligheidsuitrustingen (helmen, H2S detector, maskers in EVA-schuim,…). Deze lijst heeft een geldigheidsdatum en een periodieke herzieningsdatum.
Hierdoor kent men te allen tijde de staat van veroudering van het materiaal en kan men nagaan of vervanging ervan nodig is.

Alle technische onderdelen van een DS 500 en DS 100 installatie, een ATEX-kamer of een opslagunit, zoals containers, reservoirs, elektrisch bord of pneumatische cassette, pompen, compressoren of sensoren, worden bij aankomst door ODSI met een unieke identificatiecode in de materialendatabase geregistreerd.

Deze identificatie verwijst naar elke activiteit die met dit onderdeel verbonden is, waardoor de uitrustingen en materialen tijdens hun gebruiksduur bij ODSI getraceerd kunnen worden.

OPVOLGING VAN DE GELDIGHEID VAN PREVENTIEPLANNEN, AGGREGATIES EN OPLEIDINGSCERTIFICATEN

 De firma ODSI heeft heel specifieke bijwerkingsprocedures opgesteld die aan haar verschillende partners worden meegedeeld.
Deze procedures stellen ODSI in staat om vooruit te lopen op de organisatie van opleidingen, de herzieningsdata van documenten of de uitvoering van audits die nodig zijn om een verlenging te bekomen van de preventieplannen, aggregaties en opleidingscertificaten die op hun beurt noodzakelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van de activiteiten van de firma ODSI.

 

ImageImageImageImage